CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Điều khoản chung

 1. Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng (User) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Họ và tên, Email, Số điện thoại… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ User trong quá trình sử dụng dịch vụ tại TDTWeb.net. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, TDTWeb chỉ tiếp nhận những trường hợp cung cấp đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.
 2. Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Sau khi thanh toán, Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, User sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các trang web và các dịch vụ trong hệ thống của TDTWeb.net. User có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, TDTWeb sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 3. Mỗi một tài khoản sử dụng chỉ được sử dụng, quản lý bởi một người sử dụng duy nhất. Tuyệt đối không được có hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của TDTWeb. Việc từ 2 người trở lên cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

2. Ràng buộc và những hành vi bị nghiêm cấm

 1. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các nội dung của TDTWeb. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu trong hệ thống của TDTWeb. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản.
 3. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung trên hệ thống của TDTWeb ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
 4. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của TDTWeb. Mọi hành vi trên đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 5. Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của TDTWeb, User không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi bất lịch sự nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới mọi hình thức.
 6. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của TDTWeb. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.
 7. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, TDTWeb có quyền sử dụng những thông tin mà User cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 8. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của User đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
 9. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống TDTWeb dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Điều khoản sử dụng, sửa đổi trang web

 1. Mọi thông tin cá nhân của User sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của User sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
 2. Đảm bảo tuân thủ các quy định trên Trang web, không sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các mã nguồn, các virus, các hình thức tấn công mạng, ăn cắp dữ liệu, …. có tính chất gây tổn hại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web TDTWeb.net.
 3. TDTWeb có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của User trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

TDTWeb.net – Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

×